Rehellisyyden ja uskollisuuden välinen ero

Keskeinen ero: Rehellisyys määritellään rehellisyyden laaduksi. Rehellisyys tuo esiin totuuden, suoruuden ja riippuvuuden arvoisia piirteitä, kun taas uskollisuus voidaan kuvata uskollisuuden laaduksi. Uskollisuus on uskollisuudesta tai omistautumisesta, ja siihen liittyy kiintymystä ja kiintymystä.

Rehellisyys pitää aina totuuden piirteet, ja kuten sanotaan, "Rehellisyys on paras politiikka"; se keskittyy moraalisesti oikeiden arvojen piirteisiin. Esimerkiksi ihmistä pidetään rehellisenä henkilönä, jos hän ei varastaa tai huijaa. Henkilö ei harjoita minkäänlaista lahjontaa ja on yksinkertaista. Henkilö, jolla on näitä piirteitä, on luotettava ehdokas. Yksi voi riippua tällaisista henkilöistä, koska he eivät koskaan huijaa tai pettää. Jos henkilö tekee jotain, joka on moraalisesti väärässä tai piilottaa vääriä tekojaan, on selvää, että henkilö ei ole rehellinen. Rehellisillä ihmisillä on maine yhteiskunnassa, ja tätä laatua pidetään erittäin tärkeänä ihmisen laatuna. Hyvät ihmiset arvostavat aina rehellistä ihmistä ja palkitaan yleensä arvostuksella tai muilla keinoilla.

Lojaalisuus määrittelee uskollisuuden tai omistautumisen. Josiah Royce määritteli 1908-luvussaan ”Lojaalisuuden filosofia” lojaalisuutta "henkilön halukkaana ja käytännöllisenä ja perusteellisena omistautumisena syyllisyydelle". Tarjouksen mukaan on ymmärrettävää, että uskollisuus liittyy kiintymyksen täyttämiseen. Liite ja kiintymys johtavat uskollisuuteen syy kohtaan. Esimerkiksi henkilö on uskollinen yritykselleen; tämä vaihe osoittaa, että henkilö on uskollinen hänen yritykselleen ja ei koskaan toimi hänen yritystään vastaan. Tämä vaihe osoittaa myös, että tämän uskollisuuden syynä on oltava joku kiinnitys tai kiintymys, jonka henkilö jakaa yrityksensä kanssa.

Kuten jo on määritelty, ne ovat kaksi eri ominaisuutta, joita ohjaavat erilaiset tekijät. Rehellisyys on kaiken todenperäisyys, kun taas uskollisuus käsittelee kaiken uskollisuutta. Hyvällä ihmisellä voi kuitenkin olla molemmat hyveet. On hyvin vaikeaa määrittää, mikä on ylivoimainen, koska ne ovat molemmat tärkeitä hyveitä. Molemmilla on oma merkityksensä, ja jotenkin heillä on taipumus kuvastaa moraalisesti oikean elävän olon ominaisuuksia. Rehellisyydellä ja uskollisuudella on suuri merkitys yhteiskunnassa ja ne ovat hyvin tärkeitä yhteiskunnalle. Ihmissuhteet vahvistuvat näiden piirteiden avulla ja sitten maailmasta tulee parempi paikka asua. Ympäristössä, jossa ihmiset eivät ole rehellisiä tai uskollisia, on erittäin vaikea ylläpitää moraalisia arvoja.

Suositeltava

Aiheeseen Liittyviä Artikkeleita

 • suosittuja vertailuja: Sairaalan ja vieraanvaraisuuden välinen ero

  Sairaalan ja vieraanvaraisuuden välinen ero

  Keskeinen ero: Sairaala ja vieraanvaraisuus ovat täysin erilaisia. Sairaalaa kutsutaan yleensä lääkintäkeskukseksi. Se on terveydenhuollon organisaatio, jota hallinnoivat suurelta osin ammattilaiset, kirurgit ja sairaanhoitajat. Toisaalta vieraanvaraisuus on paikka, jossa voidaan nähdä yhteys isännän ja palvelimen välillä. Sairaala
 • suosittuja vertailuja: Kasvomaskin ja kasvopakkauksen välinen ero

  Kasvomaskin ja kasvopakkauksen välinen ero

  Keskeinen ero: Kasvomaskia ja kasvopakkauksia käytetään pohjimmiltaan kasvoihin; ne molemmat toimivat samalla tavalla, mutta luonnossa ne eroavat toisistaan. Kasvonaamarit ovat ei-asetettavia naamioita. Niitä käytetään ihon kuivuuden vähentämiseen. Kasvopakkaukset ovat pohjimmiltaan asettamassa naamioita. Ne ovat
 • suosittuja vertailuja: Ero erityisesti ja erikoisesti

  Ero erityisesti ja erikoisesti

  Keskeinen ero: Useimmiten mainoksia "erityisesti" ja "erityisesti" käytetään monissa yhteyksissä. Termiä "erityisesti" käytetään korostamaan ja spesifioimaan mitään, kun taas "erityisesti" käytetään korostamaan minkä tahansa aineen tai asian määrittelyä. Termiä "er
 • suosittuja vertailuja: Ero Dream ja Fantasy välillä

  Ero Dream ja Fantasy välillä

  Tärkein ero : Unet voidaan määritellä sarjana peräkkäisiä visioita, kuvia ja tunteita, joita henkilö kokee unen aikana. Fantasia kuvittelee epätodennäköisiä asioita, joilla ei ole perustaa todellisuudessa. Unet ovat hyvän yöunen sielu. Jos henkilö haaveilee, niin useammin kuin koskaan, hänellä on tällä hetkellä erittäin hyvä unta. Unet elvyttävät aivo
 • suosittuja vertailuja: MLA: n ja MP: n välinen ero

  MLA: n ja MP: n välinen ero

  Keskeinen ero: MLA on lakiasäätävän kokouksen jäsen, kun taas kansanedustaja on parlamentin jäsen. Jäsenenä heidän pääasiallisena tehtävänä on osallistua tähän lainsäätäjään ja auttaa lainsäätäjää hoitamaan tehtävänsä. Lainsäädäntökokous ja parlamentti ovat kuitenkin samat. Ne ovat nimiä, jotka annetaan l
 • suosittuja vertailuja: Blogin ja verkkosivuston välinen ero

  Blogin ja verkkosivuston välinen ero

  Tärkein ero: Web-sivusto on mikä tahansa sivu verkossa, joka järjestää jonkinlaista tietoa. Blogi on eräänlainen verkkosivusto. Blogi ja verkkosivusto ovat kaksi eri tapaa, jolla voidaan lähettää tietoja World Wide Webissä. Verkkosivusto on pohjimmiltaan mikä tahansa sivu verkossa, joka järjestää jonkinlaista tietoa. Blogi on erää
 • suosittuja vertailuja: Accentin ja nousun välinen ero

  Accentin ja nousun välinen ero

  Tärkein ero: Korostus on merkki, jota käytetään osoittamaan painetta tavulla tai lausumaan painotuksella. Termi "nousu" tarkoittaa nousun nousua tai nousua. Näitä kahta termiä aksentti ja nousu ei voida käyttää keskenään. Molemmat ovat kaksi eri sanaa, joilla on huomattavasti erilaiset merkitykset ja joita on käytettävä oikeassa yhteydessä. 'Korostuks
 • suosittuja vertailuja: .Net: n ja .com: n välinen ero

  .Net: n ja .com: n välinen ero

  Keskeinen ero: .net on verkoston johdannainen, joka oli alun perin tarkoitettu verkkoteknologiaan osallistuville organisaatioille. Com, joka on peräisin kaupallisesta, oli alun perin tarkoitettu kaupallisten organisaatioiden rekisteröimille aloille. .net ja .com ovat yleisiä ylätason verkkotunnuksia (gTLD), joita käytetään Internetin verkkotunnusjärjestelmässä. Molemmat
 • suosittuja vertailuja: Myyttien ja kansanjulkaisujen välinen ero

  Myyttien ja kansanjulkaisujen välinen ero

  Tärkeimmät erot: Myytit ovat tarinoita, joita käytetään selittämään käytäntöä, uskomusta tai luonnollista ilmiötä käyttäen koostuvia merkkejä. Kansanjulkaisut ovat varoituksia, jotka on siirretty suullisesti sukupolvelta toiselle. Myytit ja kansanmuseot ovat tarinoita, joita olemme usein kuulleet lapsina, mutta meille nämä olivat nukkumaan tulleita tarinoita ja emme tienneet, olivatko ne samanlaiset tai erilaiset. Mutta kun kasvoim

Toimituksen Valinta

Neuronin ja hermon välinen ero

Keskeinen ero: Neuronit ovat erikoistuneita soluja, jotka kykenevät lähettämään signaaleja kehon eri osien välillä. Nerve on nippu, joka koostuu neuroneista. Siksi neuronit ja hermot ovat läheisessä yhteydessä toisiinsa. Neuronit muodostavat hermoston perustan. Saksalainen tiedemies Heinrich Wilhelm Gottfried von Waldeyer-Hartz loi sanan "neuroni" vuonna 1891. Neuronit