YK: n ja WTO: n välinen ero

Keskeinen ero: Maailman kauppajärjestö on vastuussa maailmankaupan helpottamisesta, kun taas YK vastaa kansainvälisen yhteistyön edistämisestä.

Yhdistyneet Kansakunnat (YK) ja Maailman kauppajärjestö ovat kaksi täysin eri organisaatiota, jotka vastaavat kahdesta eri toiminnasta maailmanlaajuisella tasolla. Vaikka WTO on vastuussa maailmankaupan helpottamisesta, YK on vastuussa kansainvälisen yhteistyön edistämisestä.

Yhdistyneet Kansakunnat (YK) on hallitustenvälinen järjestö, joka on perustettu 24. lokakuuta 1945. Järjestö perustettiin kansainvälisen yhteistyön edistämiseksi. YK seuraa menestyksekästä kansanliittoa, joka perustettiin toisen maailmansodan jälkeen sen varmistamiseksi, että tällainen konflikti ei toistu.

YK: lla on kuusi pääasiallista elintä: yleiskokous (pääneuvottelukunta); turvallisuusneuvosto (tiettyjen rauhan ja turvallisuuden päätöslauselmien ratkaisemisesta); talous- ja sosiaalineuvosto (ECOSOC) (kansainvälisen taloudellisen ja sosiaalisen yhteistyön ja kehityksen edistäminen); sihteeristö (YK: n tarvitsemat tutkimukset, tiedot ja tilat); Kansainvälinen tuomioistuin (ensisijainen oikeusviranomainen); ja Yhdistyneiden Kansakuntien huoltovaliokunta (inaktiivinen vuodesta 1994).

YK: ssa on myös virastoja, kuten Maailmanpankkiryhmä, Maailman terveysjärjestö, Maailman elintarvikeohjelma, UNESCO ja UNICEF. Sillä on myös Kansainvälinen tuomioistuin, jossa se kuulee eri maiden välisiä riitoja. YK: n tärkeimmät tavoitteet ovat: rauhanturvaaminen ja turvallisuus, ihmisoikeudet, taloudellinen kehitys ja humanitaarinen apu, auttavat siirtomaita saavuttamaan itsenäisyytensä, tukemaan ympäristöasioita sekä julistamaan ja koordinoimaan kansainvälisiä huomioita.

Maailman kauppajärjestö (WTO), joka perustettiin kansainvälisen kaupan helpottamiseksi ja vapauttamiseksi. Se perustettiin 1. tammikuuta 1995, ja se on seurannut tullitariffeja ja kauppaa koskevaa yleissopimusta (GATT). WTO: ssa käsitellään pääasiassa jäsenvaltioiden välisen kaupan sääntelyä ja luodaan puitteet politiikkojen neuvottelemiselle. Se auttaa myös kaupallisten sopimusten virallistamisessa ja auttamaan maita riitojenratkaisuprosessissa ja panemaan täytäntöön WTO-sopimusten noudattamisen. Sopimusten allekirjoittavat jäsenmaiden hallitusten edustajat, minkä jälkeen edustajan parlamentit ratifioivat ne.

Järjestö on parhaillaan parhaillaan neuvottelemassa Dohan viimeaikaisesta kehityskierroksesta, joka alkoi vuonna 2001. Se on pyrkinyt löytämään yhteisen pohjan kaupallisissa käytännöissä ja konflikteissa teollisuustuotteiden ja palvelujen vapaan kaupan välillä kehittyneiden maiden ja kehitysmaiden välillä.

Maailman kauppajärjestön tärkeimpiin tehtäviin kuuluvat seuraavat: valvoo sopimusten täytäntöönpanoa, hallinnointia ja toimintaa, tarjoaa foorumin neuvotteluille ja riitojen ratkaisemiseksi, tarkistaa ja levittää kansallista kauppapolitiikkaa, varmistaa kauppapolitiikan johdonmukaisuuden ja avoimuuden maailmanlaajuisen valvonnan avulla talouspolitiikan laatiminen ja kehitysmaiden, vähiten kehittyneiden ja matalan tulotason maiden avustaminen.

YK: n ja WTO: n vertailu:

YK

WTO

Täysi muoto

Yhdistyneet kansakunnat

Maailman kauppajärjestö

Muodostus

24. lokakuuta 1945

1. tammikuuta 1995

päämaja

New York City

Geneve, Sveitsi

Jäsenyys

193 jäsenvaltiota ja 2 tarkkailijavaltiota

160 jäsenvaltiota

Johtaja

Ban Ki-moon

Roberto Azevêdo

tavoitteet

 • Rauhanturvaaminen ja turvallisuus
 • Ihmisoikeudet
 • Taloudellinen kehitys ja humanitaarinen apu
 • Kolonioiden auttaminen saavuttamaan itsenäisyyden
 • Ympäristöasioiden tukeminen
 • Kansainvälisten huomioiden ilmoittaminen ja koordinointi
 • Valvoo katettujen sopimusten täytäntöönpanoa, hallinnointia ja toimintaa
 • Tarjoaa foorumin neuvotteluille ja riitojen ratkaisemiselle
 • Tarkista ja levitä kansallista kauppapolitiikkaa
 • Varmistetaan kauppapolitiikan johdonmukaisuus ja avoimuus valvomalla maailmanlaajuista talouspolitiikkaa
 • Kehitysmaiden, vähiten kehittyneiden ja matalan tulotason maiden avustaminen
Suositeltava

Aiheeseen Liittyviä Artikkeleita

 • suosittuja vertailuja: Älykkyyden ja kognition välinen ero

  Älykkyyden ja kognition välinen ero

  Keskeinen ero: Älykkyys vaikuttaa omaan käsitykseemme käsitteestä. Älykkyys on se, mitä voi parantaa opinnoilla, päättelyllä, ymmärryksellä ja oppimisella. Kognitio sisältää jokaisen henkisen prosessin, jota voidaan kuvata kokemuksena tietämisestä (mukaan lukien havaitseminen, tunnistaminen, käsittäminen ja perustelu), joka erottuu tunteen tai halutun kokemuksesta. Intelligence ja
 • suosittuja vertailuja: Pulsar 150: n ja CBZ Xtremen välinen ero

  Pulsar 150: n ja CBZ Xtremen välinen ero

  Keskeinen ero: Pulsar 150 on Bajaj Auto -nimisen moottoripyörän malli. CBZ Xtreme on 150 cm3 moottoripyörä Hero Honda Motors -yhtiöstä. Molemmat vaihtelevat eri eritelmissä. Bujaj pulsar ihailee sen ulkonäköä ja erinomaista tehoa, kun taas sankari Honda Xtreme voidaan ihailla sen uudesta reunatekniikasta ja ominaisuuksista, kuten LED-takavalaisimesta, tuff-putkista jne. Tällä he
 • suosittuja vertailuja: Luistelun ja rullaluistelun välinen ero

  Luistelun ja rullaluistelun välinen ero

  Keskeinen ero: Luistelu liikkuu jään pinnalla käyttämällä luistimia. Rullaluistelu on termi, joka on luotu rullaluisteluun, jota harjoitetaan jäällä, ratajuoksuilla, luistopuistoilla, asuinalueilla jne. Luistelu, kuten nimestä käy ilmi, toteutetaan liukumalla jään pinnasta käyttäen luistinparia. Luistelu suor
 • suosittuja vertailuja: QR-koodin ja viivakoodin välinen ero

  QR-koodin ja viivakoodin välinen ero

  Keskeinen ero: Sekä QR-koodi että viivakoodi ovat välineitä, joita käytetään tietojen keräämiseen tietyistä yhteisöistä. QR-koodi on kaksiulotteinen koodaus, kun taas viivakoodi on luonteeltaan yksiulotteinen koodaus. Termi QR-koodi tarkoittaa Quick Response -koodia. Kuten nimestä käy ilmi, käytetään QR-koodia tietojen tuomiseksi nopeasti käsillä olevasta tietystä kohdasta. QR-koodi syntyi en
 • suosittuja vertailuja: Ero Looting ja Stealing

  Ero Looting ja Stealing

  Tärkein ero: Varastaminen viittaa yleensä toimintaan, jossa otetaan pois toisen omaisuutta ilman lupaa tai laillista oikeutta, kun taas ryöstäminen on eräänlainen varastaminen tyypillisesti sodan, mellakan jne. Aikana. Ihmiset pyrkivät turvaamaan arvotavaransa pitääkseen heidät pois varkaiden silmistä. Varkaita
 • suosittuja vertailuja: Atomimassan ja atomipainon välinen ero

  Atomimassan ja atomipainon välinen ero

  Keskeinen ero : Atomimassa määritellään elementtien atomissa olevien protonien, neutronien ja elektronien kokonaismassaan. Atomipaino määritellään elementissä olevan atomin keskimääräisen massan suhteena. Se lasketaan 1/12: ksi hiiliatomin massasta. Sitä kutsutaan myös suhteelliseksi atomimassaksi. Sekä termit,
 • suosittuja vertailuja: Expertin ja Masterin välinen ero

  Expertin ja Masterin välinen ero

  Keskeinen ero: "Asiantuntijat" ovat niitä, jotka ovat saaneet taitoja koulutuksen tai käytännön kautta. Toisaalta ”Master” on henkilö, joka komentaa tai ohjaa. Hän on se, joka on täysin pätevä, ammattitaitoinen ja kokenut työstään. Asiantuntijat ja päälliköt ovat kaksi eri sanaa, joita voidaan yleisesti sekoittaa. Molempien termien
 • suosittuja vertailuja: Wikin ja Wikipedian välinen ero

  Wikin ja Wikipedian välinen ero

  Keskeinen ero: Wiki ja Wikipedia ovat molemmat yhteistyösivustoja, mutta ovat täysin erilaiset niiden sisällön suhteen. Wiki on käyttäjän määrittämä sivusto, jonka käyttäjä päivittää ja poistaa, kun taas Wikipedia on online-vapaa tietosanakirja, jonka tiedetään antavan tietoa aiheista. "Wiki"
 • suosittuja vertailuja: Tequilan ja Patronin välinen ero

  Tequilan ja Patronin välinen ero

  Keskeinen ero: Tequila on tislattu henki, joka koostuu sinistä agave-kasvi- ta. Patron on taas tequilan tuotemerkki. Patrón Spirits Company valmistaa ja markkinoi sitä. Tequila on tislattu henki, joka koostuu sinistä agave-kasveista. Sininen agave-kasvi kasvaa pääasiassa Meksikon Tequilan kaupungissa. Näin

Toimituksen Valinta

Ero massan ja aineen välillä

Keskeinen ero: massa on jaettu kolmeen tyyppiin: inertiaalinen massa, aktiivinen gravitaatiomassa ja passiivinen painovoima. Fysiikassa yleisin käytettävä tyyppi on inertiaalinen massa, joka on kohteen kiihtyvyyden kestävyyden kvantitatiivinen mitta. Tieteellisessä maailmassa aine määritellään mihin tahansa kohteeseen, jolla on massaa tai tilavuutta (vie tilaa). Massat