Luottamuksen ja kunnioituksen välinen ero

Keskeinen ero: Luota ja usko, että sinulla on syvempiä merkityksiä, kun se tulee käyttämään sitä suhteissa. Luottamus merkitsisi itse asiassa sitä, että henkilö luottaa täysin toiseen henkilöön. Kunnioitus on termi, joka määrittelee tunteen, että yhteisö tai henkilö pidetään erittäin arvostettuna tai arvostetaan heidän mielipiteitään suuresti. Kunnioitus edellyttää, että henkilö kerää kunnian tunteen henkilöstä, jota hän kunnioittaa.

Luottamus ja kunnioitus ovat kaksi eri sanaa, jotka usein kulkevat käsi kädessä. Jotta henkilö voi luottaa jonkun, jota sinun on kunnioitettava, kunnioittaen myös jotakin vaatimusta luottaa niihin. Toinen lausunto ei ole aina totta, koska moni voi etsiä monia ihmisiä, mutta ei luota niihin. Se kaikki heijastuu luottamuksen määritelmään, joka tarkoittaa periaatteessa uskoa siihen, että henkilö tekee sen, mikä on parhaiten luotettavan henkilön kannalta. Joissakin tapauksissa voidaan kuitenkin kunnioittaa monia ihmisiä, mutta se ei tarkoita sitä, että henkilö haluaa tehdä sitä, mikä on parhaiten yksilölle. Katsotaanpa syvemmälle molempia näitä sanoja.

Luottamuksella on syvempi merkitys, kun se tulee käyttämään sitä suhteissa. Luottamus merkitsisi itse asiassa sitä, että henkilö asettaa täydellisen luottamuksen ja toisen henkilön. Henkilö uskoo, että hänen luottavansa ei vahingoita heitä millään tavalla ja etsii aina niitä. Esimerkiksi: henkilö, joka sallii ystävänsä lainata autonsa, uskoo, että henkilö ei vahingoita autoa ja palaisi samassa kunnossa kuin hän lainasi. Toinen esimerkki on rahan ottaminen. Jos henkilö lainaa ystävänsä rahaa, hän luottaa siihen, että ystävä palauttaa rahat ajoissa. Luottamus on pysyvä käsite, jossa luotettu henkilö luotetaan yleensä elämään, kunnes henkilö rikkoo tämän luottamuksen. Jos jompikumpi osapuoli rikkoo luottamuksen, sen rakentaminen kestää kauan. Termi "luottamus" on peräisin vanhasta norjalaisesta sanasta "traust", joka tarkoittaa "luottamusta, suojaa, lujuutta".

Dictionary.com määrittelee luottamuksen seuraavasti:

 • Henkilön tai asian luotettavuus, vahvuus, kyky, vakuus jne. luottamusta.
 • Luottamus odottaa jotain; toivoa.
 • Luottamus varmuuteen tulevista maksuista saadusta omaisuudesta tai tavaroista; luotto: myydä tavaroita luottamukselle.
 • Henkilö, jolle tai jolle asia perustuu: Jumala on minun luottamukseni.
 • Sellainen, jolle jotain on uskottu.

Kunnioitus on termi, joka määrittelee tunteen, että yhteisö tai henkilö pidetään erittäin arvostettuna tai arvostetaan heidän mielipiteitään suuresti. Periaatteessa jonkun kunnioittaminen etsii tätä henkilöä ja uskoo, että hän on jotain suurta. Kunnioitus edellyttää, että henkilö kerää kunnian tunteen henkilöstä, jota hän kunnioittaa. Heillä on kyseinen henkilö, kansakunta, ryhmä, organisaatio, uskonto jne. Korkeimpien standardien mukaisesti. He uskovat, että yhteisö kannattaa kuunnella tai että he eivät voi tehdä väärää. Kunnioitusta pidetään käsitteenä, joka on ansaittava ja jota pidetään yhtenä ansaitsevimmista asioista. Se edellyttää, että henkilö tekee jotain suurta tai olla joku suuri. Sitä pidetään myös anteeksiantona ja tunteena, jossa myös ansaitsemaan kunnioitusta on kunnioitettava.

Dictionary.com määrittelee "kunnioituksen" seuraavasti:

 • Henkilökohtaisen arvostuksen tai huippuosaamisen tunnetta, henkilökohtaista laatua tai kykyä tai jotain, jota pidetään henkilökohtaisen laadun tai kyvyn ilmentymänä.
 • Se, että kunnioitetaan tai kunnioitetaan.
 • Erityinen, yksityiskohtainen tai kohta.
 • Suhde tai viite.
 • Oikeus, etuoikeus, etuoikeutettu asema tai joku tai joku, jolla pidetään tiettyjä oikeuksia tai etuoikeuksia.
Suositeltava

Aiheeseen Liittyviä Artikkeleita

 • suosittuja vertailuja: Sairaalan ja vieraanvaraisuuden välinen ero

  Sairaalan ja vieraanvaraisuuden välinen ero

  Keskeinen ero: Sairaala ja vieraanvaraisuus ovat täysin erilaisia. Sairaalaa kutsutaan yleensä lääkintäkeskukseksi. Se on terveydenhuollon organisaatio, jota hallinnoivat suurelta osin ammattilaiset, kirurgit ja sairaanhoitajat. Toisaalta vieraanvaraisuus on paikka, jossa voidaan nähdä yhteys isännän ja palvelimen välillä. Sairaala
 • suosittuja vertailuja: Kasvomaskin ja kasvopakkauksen välinen ero

  Kasvomaskin ja kasvopakkauksen välinen ero

  Keskeinen ero: Kasvomaskia ja kasvopakkauksia käytetään pohjimmiltaan kasvoihin; ne molemmat toimivat samalla tavalla, mutta luonnossa ne eroavat toisistaan. Kasvonaamarit ovat ei-asetettavia naamioita. Niitä käytetään ihon kuivuuden vähentämiseen. Kasvopakkaukset ovat pohjimmiltaan asettamassa naamioita. Ne ovat
 • suosittuja vertailuja: Ero erityisesti ja erikoisesti

  Ero erityisesti ja erikoisesti

  Keskeinen ero: Useimmiten mainoksia "erityisesti" ja "erityisesti" käytetään monissa yhteyksissä. Termiä "erityisesti" käytetään korostamaan ja spesifioimaan mitään, kun taas "erityisesti" käytetään korostamaan minkä tahansa aineen tai asian määrittelyä. Termiä "er
 • suosittuja vertailuja: Ero Dream ja Fantasy välillä

  Ero Dream ja Fantasy välillä

  Tärkein ero : Unet voidaan määritellä sarjana peräkkäisiä visioita, kuvia ja tunteita, joita henkilö kokee unen aikana. Fantasia kuvittelee epätodennäköisiä asioita, joilla ei ole perustaa todellisuudessa. Unet ovat hyvän yöunen sielu. Jos henkilö haaveilee, niin useammin kuin koskaan, hänellä on tällä hetkellä erittäin hyvä unta. Unet elvyttävät aivo
 • suosittuja vertailuja: MLA: n ja MP: n välinen ero

  MLA: n ja MP: n välinen ero

  Keskeinen ero: MLA on lakiasäätävän kokouksen jäsen, kun taas kansanedustaja on parlamentin jäsen. Jäsenenä heidän pääasiallisena tehtävänä on osallistua tähän lainsäätäjään ja auttaa lainsäätäjää hoitamaan tehtävänsä. Lainsäädäntökokous ja parlamentti ovat kuitenkin samat. Ne ovat nimiä, jotka annetaan l
 • suosittuja vertailuja: Blogin ja verkkosivuston välinen ero

  Blogin ja verkkosivuston välinen ero

  Tärkein ero: Web-sivusto on mikä tahansa sivu verkossa, joka järjestää jonkinlaista tietoa. Blogi on eräänlainen verkkosivusto. Blogi ja verkkosivusto ovat kaksi eri tapaa, jolla voidaan lähettää tietoja World Wide Webissä. Verkkosivusto on pohjimmiltaan mikä tahansa sivu verkossa, joka järjestää jonkinlaista tietoa. Blogi on erää
 • suosittuja vertailuja: Accentin ja nousun välinen ero

  Accentin ja nousun välinen ero

  Tärkein ero: Korostus on merkki, jota käytetään osoittamaan painetta tavulla tai lausumaan painotuksella. Termi "nousu" tarkoittaa nousun nousua tai nousua. Näitä kahta termiä aksentti ja nousu ei voida käyttää keskenään. Molemmat ovat kaksi eri sanaa, joilla on huomattavasti erilaiset merkitykset ja joita on käytettävä oikeassa yhteydessä. 'Korostuks
 • suosittuja vertailuja: .Net: n ja .com: n välinen ero

  .Net: n ja .com: n välinen ero

  Keskeinen ero: .net on verkoston johdannainen, joka oli alun perin tarkoitettu verkkoteknologiaan osallistuville organisaatioille. Com, joka on peräisin kaupallisesta, oli alun perin tarkoitettu kaupallisten organisaatioiden rekisteröimille aloille. .net ja .com ovat yleisiä ylätason verkkotunnuksia (gTLD), joita käytetään Internetin verkkotunnusjärjestelmässä. Molemmat
 • suosittuja vertailuja: Myyttien ja kansanjulkaisujen välinen ero

  Myyttien ja kansanjulkaisujen välinen ero

  Tärkeimmät erot: Myytit ovat tarinoita, joita käytetään selittämään käytäntöä, uskomusta tai luonnollista ilmiötä käyttäen koostuvia merkkejä. Kansanjulkaisut ovat varoituksia, jotka on siirretty suullisesti sukupolvelta toiselle. Myytit ja kansanmuseot ovat tarinoita, joita olemme usein kuulleet lapsina, mutta meille nämä olivat nukkumaan tulleita tarinoita ja emme tienneet, olivatko ne samanlaiset tai erilaiset. Mutta kun kasvoim

Toimituksen Valinta

Neuronin ja hermon välinen ero

Keskeinen ero: Neuronit ovat erikoistuneita soluja, jotka kykenevät lähettämään signaaleja kehon eri osien välillä. Nerve on nippu, joka koostuu neuroneista. Siksi neuronit ja hermot ovat läheisessä yhteydessä toisiinsa. Neuronit muodostavat hermoston perustan. Saksalainen tiedemies Heinrich Wilhelm Gottfried von Waldeyer-Hartz loi sanan "neuroni" vuonna 1891. Neuronit