Laadunvarmistuksen ja laadunvalvonnan välinen ero

Keskeinen ero: laadunvarmistus, lyhyt QA, on termi, jota käytetään, kun yritys toteuttaa luettelon järjestelmällisistä toimenpiteistä lopputuotteen laadun varmistamiseksi. Laadunvalvonta, QC lyhyt, on prosessi, jonka avulla yritykset varmistavat, että tavaroita ei myydä kuluttajalle.

Laadunvarmistus ja laadunvalvonta ovat kaksi termiä, joita usein ohjataan johdon opiskelijoiden mieliin, koska sillä on tärkeä rooli tavaroiden, tuotteiden ja palvelujen tuotannossa. Ehdot eivät rajoitu pelkästään tuotteisiin vaan myös palveluihin. Nämä kaksi ovat luonteeltaan samankaltaisia, koska ne molemmat käsittelevät asiakkaalle / asiakkaalle tarjottavaa tuotetta tai palvelua. Molemmat prosessit eroavat kuitenkin toisistaan ​​monin tavoin. Ne ovat molempia prosesseja, joita käytetään eri kehitysaikojen aikana.

Laadunvarmistus, QA lyhyt, on termi, jota käytetään, kun yritys toteuttaa luettelon järjestelmällisistä toimenpiteistä lopputuotteen laadun varmistamiseksi. QA käsittelee prosesseja, jotka ovat tuotteen valmistuksessa. Toimenpiteellä pyritään parantamaan prosesseja ja kehitysvaihetta siihen pisteeseen, jossa puutteita ei esiinny tuotantovaiheessa. Se odottaa määrittävänsä tuotteen laadun etukäteen. Marketing Accountability Standards Board (MASB) määrittelee prosessin seuraavasti: ”järjestelmällinen mittaus, vertailu standardiin, prosessien seuranta ja siihen liittyvä palautesilmukka, joka antaa virheiden estämisen.”

QA käsittelee kahta prosessia: "Sovita tarkoitukseen" ja "Oikea ensimmäinen kerta". Ensimmäinen prosessi koskee sen varmistamista, että tuote soveltuu sille tarkoitukseen, kun taas toinen viittaa siihen, että tuote olisi kehitettävä oikein ensimmäistä kertaa eikä sillä pitäisi olla virheitä. QA sisältää seuraavat toimenpiteet, kuten raaka-aineiden, kokoonpanojen, tuotteiden ja komponenttien laatu, tuotantoon liittyvät palvelut sekä hallinta-, tuotanto- ja tarkastusprosessit tuotannon aikana tapahtuvien vikojen poistamiseksi. Laadunvarmistusta pidetään ennaltaehkäisevänä toimenpiteenä ja ennakoivana laatuprosessina, koska se koskee toimenpiteiden korjaamista niin, että tuotannon aikana ei voi syntyä vikoja.

Laadunvalvonta, QC lyhyt, on prosessi, jonka avulla yritykset varmistavat, että tavaroita ei myydä kuluttajalle. QC edellyttää, että jokainen valmistettu tuote läpäisee tiukan tarkastuksen ennen kuin se luovutetaan tai lähetetään kuluttajalle. QC käsittelee itse tuotetta itse tuotannon jälkeen, mutta se on ennen tuotteen vapauttamista markkinoille. Se käsittelee pyrkimyksiä pitää vialliset kappaleet kuluttajan käsistä ja ei maata yrityksen tuotenimeä. QC on menetelmä, jolla varmistetaan, että tuotteessa tai palvelussa säilytetään tietty laatu. Dictionary.com määrittelee "laadunvalvonnan" "järjestelmän, jolla varmistetaan ja säilytetään tuotteen tai prosessin haluttu taso huolellisella suunnittelulla, oikeanlaisen laitteiston käytön, jatkuvan tarkastuksen ja korjaavien toimenpiteiden avulla."

QC käsittelee yrityksen johdon järjestelmällisiä tarkastuksia, korjaavia toimenpiteitä ja muutosprosesseja tuotteen tai palvelun vaaditun laadun ylläpitämiseksi. Prosessiin kuuluu yhden tai useamman työntekijän palkkaaminen, jotka tuntevat tuotteen tarkastusten suorittamiseksi, testit, joskus käyttämällä stereomikroskooppia, suurennuslasia tai vastaavia työkaluja, joilla varmistetaan tuotteen tarjoama laatu. QC on enemmän korjaava toimenpide, koska tuote on jo kehitetty ja tuote on epäonnistunut tarkastuksessa, se joko palaa tuotantoon vikojen korjaamiseksi tai se romutetaan.

QA ja QC eroavat toisistaan ​​pääasiassa siitä, että molemmat prosessit tehdään eri ajanjaksolla tuotekierron aikana. Vaikka laadunvarmistus tehdään ensin sen varmistamiseksi, ettei virheitä esiinny, QC: tä tehdään sen varmistamiseksi, että kuluttajille ei anneta vikoja. Monet yritykset luottavat suuresti QA: han, koska QC on kalliimpaa, koska tuote on romutettava. Tuotteet, joita ei myydä kuluttajalle, maksavat edelleen yritykselle tuotannon ja siksi laatu on edullisempi vaihtoehto. Monet suuret yritykset haluavat tehdä molemmat incase-tuotteet edelleen vialliset AQ-prosessin jälkeen. Palvelun kannalta on tärkeää tehdä molemmat, koska henkilön on jatkuvasti käsiteltävä asiakasta. QA varmistaa, että kaikkia asiakkaita kohdellaan samalla tavalla, kun taas QC varmistaa, että asiakas on tyytyväinen.

Laatuvakuutus

Laadunvalvonta

Määritelmä

Laadunvarmistus on silloin, kun yritys toteuttaa luettelon järjestelmällisistä toimenpiteistä, jotka tuottavat laatuvaatimuksia vastaavan tuotteen.

Laadunvalvonta on silloin, kun yritys toteuttaa tarkastuksia ja tarkastuksia löytääkseen vialliset tuotteet ja pitääkseen ne asiakkaalle.

Keskittyä

QA keskittyy estämään virheitä.

QC keskittyy virheiden tunnistamiseen, ennen kuin tuote toimitetaan asiakkaille.

Tavoite

Tavoitteena on parantaa kehitys- ja testausprosesseja, jotta tuotteissa esiintyvät viat poistetaan.

Tavoitteena on tunnistaa lopputuotteen viat ennen kuin tuotetta myydään markkinoilla tai annetaan asiakkaalle.

Käytetyt työkalut

Tarkastus, raaka-aineiden laatu, näytteenottokaaviot, ohjauskaaviot jne.

Ohjauskaaviot, valmiiden tuotteiden tarkastus, tuotteiden testaus jne.

Suuntautuminen

Prosessi-suuntautunut

Tuoteperusteiset

Tilata

QA tapahtuu niin kuin tapahtuu ennen kuin tuote on tuotu.

Tapahtuu sen jälkeen, kun tuote on valmistunut.

Toimenpiteen tyyppi / prosessi

Ehkäisevä toimenpide; proaktiivista laatuprosessia.

Korjaava toimenpide; reaktiivinen prosessi.

Suositeltava

Aiheeseen Liittyviä Artikkeleita

 • ero: Tietojen piilottaminen ja tietojen poisto eroavat toisistaan

  Tietojen piilottaminen ja tietojen poisto eroavat toisistaan

  Keskeinen ero: Tietojen piilottaminen, joka tunnetaan myös tietojenkäsittelytietojen peittoon tai tietojen kapselointiin, on ohjelmistokehitystekniikka, jota käytetään OOP: ssa. Sitä käytetään pääasiassa piilottamaan sisäisiä esineitä, eli tietokoneohjelman suunnittelupäätöksiä, jotka todennäköisesti muuttuvat. Abstraktio on toin
 • ero: Virran ja jännitteen välinen ero

  Virran ja jännitteen välinen ero

  Tärkein ero: Virta on elektronien virta, jotka kulkevat kahden eri jännitteen läpi. Jännite on kahden eri pisteen välinen sähköpotentiaali. Virta ja jännite ovat tärkeitä käsitteitä sähkön osalta. Vaikka nämä kaksi ovat yhteydessä toisiinsa ja auttavat sitä, miten sähkö toimii, ne ovat kaksi eri käsitettä. Jännite voi olla ole
 • ero: Analyysin ja analyysin välinen ero

  Analyysin ja analyysin välinen ero

  Keskeinen ero: Analysointia käytetään pääasiassa englannin kielellä, kun taas analysointia käytetään englanninkielisessä englanniksi. Itse termit ovat samat. Molemmissa tapauksissa sanat tarkoittavat samaa, eli "tutkia (jotain) menetelmällisesti ja yksityiskohtaisesti, tyypillisesti sen selittämiseksi ja tulkitsemiseksi." Usei
 • ero: Netbookin ja muistikirjan välinen ero

  Netbookin ja muistikirjan välinen ero

  Keskeinen ero: Suurin ero näiden kahden välillä on niiden tarkoitus ja toimivuus. "Netbook" on pienikokoinen kannettavan versio, joka on suunniteltu erityisesti sisällön kulutukseen, kuten musiikin kuunteluun tai elokuvien katseluun jne .; muistikirja on pienikokoinen kannettava tietokone, joka on suunniteltu todellisille sisällöntuottajille tai niille, jotka suorittavat raskaampia tai suuria tehtäviä, kuten video- tai kuvankäsittely jne. Kehittyn
 • ero: Moduulin ja luokan välinen ero

  Moduulin ja luokan välinen ero

  Tärkein ero: Ohjelmointikielillä luokat ovat esineitä, jotka sisältävät jäseniä, kuten kenttiä ja menetelmiä. Moduuli esittelee jäsentensä ominaisuuksiin, tapahtumiin, muuttujiin ja menettelyihin liittyvän määritelmän. Moduuleja ei voi tuoda esiin kuten luokkia. Monissa ohjelmointikielissä luokilla ja moduuleilla on keskeinen rooli. Luokat pidetään
 • ero: PR: n ja mainonnan välinen ero

  PR: n ja mainonnan välinen ero

  Keskeinen ero: PR tarkoittaa julkisia suhteita, ja se on käytännön hallita tiedon leviämistä yksilön tai organisaation ja yleisön välillä. Mainonta puolestaan ​​on yritys tai sen tuotteen julkistaminen, jonka tarkoituksena on saada yleisö vakuuttumaan ottamasta tai jatkamaan jotakin toimintaa. Käsitteet PR
 • ero: Niqabin ja Hijabin välinen ero

  Niqabin ja Hijabin välinen ero

  Keskeinen ero: Niqab ja hijab ovat kaksi erilaista vaatetusta, jotka ovat islamilaisten naisten saatavilla. Niqab tai ruband on osa sartorial hijabia ja peittää vain kasvot. Se on verho, joka peittää kasvot, mukaan lukien korvat ja hiukset. Hijab tai hejab viittaa itse asiassa peittämisen sääntöihin. Kuiten
 • ero: NBC: n ja MSNBC: n välinen ero

  NBC: n ja MSNBC: n välinen ero

  Keskeinen ero: NBC on lähetyskanava, joka tarkoittaa sitä, että se toistaa TV-ohjelmia, päiväkertoja, lasten ohjelmointia, keskusteluohjelmia ja jopa uutisia. Sitä vastoin MSNBC on uutiskanava. NBC ja MSNBC ovat kaksi eri lähetyskanavaa. Niiden omistaa sama yritys, NBCUniversal. NBC on National Broadcasting Company. MSNBC
 • ero: Ero siitä, kenen ja kuka on

  Ero siitä, kenen ja kuka on

  Keskeinen ero: Kuka on itse asiassa ”kuka on” supistuminen. Pohjimmiltaan kuka on lyhentynyt kuka on. Kenen puolestaan ​​on "kuka". Se seuraa sääntöä, joka on samanlainen kuin hänen, hänen ja heidän omaansa. Englannin kieli voi olla varsin hämmentävää, etenkin muille kuin äidinkielisille. Lisää tämän sanat,

Toimituksen Valinta

Hyundai Verna Fluidicin ja Honda Cityn välinen ero

Keskeinen ero: Hyundai Verna ja Honda City ovat molemmat sedanautoja. Hyundai tarjoaa sekä diesel- että bensiiniversiot; Honda tarjoaa tässä mallissa vain bensiiniversioita. Hyundai Verna on sedanauto, jota myydään myös Accentina monissa maissa ja markkinoilla. Sen tuotanto aloitettiin vuonna 1995 ja se on edelleen olemassa. Malli