Arkkitehti ja insinööri eroavat toisistaan

Keskeinen ero: Arkkitehdit ovat ihmisiä, jotka on koulutettu suunnittelemaan, suunnittelemaan ja valvomaan rakennusten rakentamista. Insinöörit ovat ihmisiä, jotka vastaavat matemaattisten ja tieteellisten tietojen soveltamisesta ongelman teknisten ratkaisujen kehittämiseksi.

Useimmat ihmiset tietävät, että arkkitehti ja insinööri ovat kaksi erilaista opiskelu- ja ammattialaa ja että arkkitehdit liittyvät rakennuksiin ja insinööreihin tietokoneilla ja ohjelmistoilla. Tämä on oikeastaan ​​vain pieni osa ammattia. Vaikka tämä on oikein, se on vain pieni osa koko määritelmän muodostavasta. Arkkitehteja pidetään usein suunnittelijoina, kun taas insinöörejä pidetään rakentajina. Erotetaan edelleen näitä kahta termiä ja ammattia.

Arkkitehdit ovat ihmisiä, jotka on koulutettu suunnittelemaan, suunnittelemaan ja valvomaan rakennusten rakentamista. Ne ovat usein koko toiminnan takana. Vaikka suurin osa ihmisistä olettaa automaattisesti, että arkkitehdit rajoittuvat rakennusten suunnitteluun, se on termi, joka kattaa enemmän kuin vain. Arkkitehdin tehtävänä on rakennuksen suunnittelu, rakennuksen esteettisen houkuttelevuuden ylläpitäminen, rakennuksen ympäröivän tilan käyttö ja lopullisesti rakennuksen valvonta. Niiden on myös varmistettava rakennuksen turvallisuus ja käytännön hyöty. Arkkitehdit ovat erilaisia, mukaan lukien koneita, laivastoa, ohjelmistoja, laitteistoja jne. Suunnittelevat arkkitehdit. Termi 'arkkitehti' on peräisin latinankielisestä sanasta 'architectus', joka on peräisin kreikankielisestä sanasta 'arkhitekton', joka tarkoittaa kirjaimellisesti 'chief builder'ia. käännettynä (ts. arkhi '= päällikkö;' tekton '= rakentaja). Dictionary.com määrittelee 'arkkitehti' as, 'henkilö, joka on ammattimaisesti mukana suunnittelemassa tiettyjä muita suuria rakennuksia kuin rakennuksia ja vastaavia; valmistajan, valmistajan tai kaiken luojan. ”

Alun perin rakennusten ja paikkojen suunnittelu ja rakentaminen tehtiin käsityöläisillä, kivi-vapaamuurareilla ja kirvesmiehillä. Arkkitehdin ja insinöörin välillä ei ollut selkeää eroa nykyaikaan asti. Monissa paikoissa, mukaan lukien Eurooppa, arkkitehtejä ja insinöörejä käytetään usein vaihdettavasti ja niitä pidetään samoina. Nykyaikaiset arkkitehdit on koulutettava, koulutettava ja tutkittava arkkitehtuurin harjoittamiseen. Arkkitehdin on myös perehdyttävä asianmukaisen arkkitehdin alla olevaan koulutukseen, ennen kuin hän voi aloittaa omia käytäntöjään. Nämä varotoimet toteutetaan arkkitehtien tekemien päätösten vaikutuksesta ihmisten turvallisuuteen. Käytännön, tekniset ja akateemiset vaatimukset vaihtelevat riippuen toimivallasta.

Insinöörit ovat ihmisiä, jotka vastaavat matemaattisten ja tieteellisten tietojen soveltamisesta ongelman teknisten ratkaisujen kehittämiseksi. Insinöörit liittyvät usein ohjelmistojen ja laitteistojen suunnitteluun ja kehittämiseen; termi tekniikka kattaa kuitenkin paljon enemmän. Insinöörit vastaavat materiaalien, järjestelmien ja rakenteiden suunnittelusta samalla kun otetaan huomioon käytännöllisyys, turvallisuus ja kustannukset. Ammattitaidon ammattilaisjärjestö määrittelee "suunnittelun", kuten "… tieteellisten periaatteiden luovaa soveltamista, joita käytetään päivittäisen elämän ylläpitämiseen ja parantamiseen tähtäävien järjestelmien suunnitteluun, rakentamiseen, ohjaamiseen, ohjaamiseen, hallintaan tai työskentelyyn." tekniikka, mukaan lukien kemian tekniikka, ilmailutekniikka, tietokonelaitteistotekniikka, tietokoneohjelmistot, koneenrakennus, autoteollisuus jne. Dictionary.com määrittelee "tekniikan", kuten "taiteen tai tieteen puhtaiden tieteiden tietämyksen käytännön soveltamisesta, kuten fysiikka tai kemia, kuten moottoreiden, siltojen, rakennusten, kaivosten, alusten ja kemiallisten laitosten rakentamisessa. ”

Useimmat insinöörit ovat erikoistuneet yhteen tai useampaan kenttään opiskellessaan. Insinöörin uskotaan saavan perustan soveltaviin tieteisiin ja tutkimukseen ja kehitykseen. Usein heitä palkataan suunnittelemaan ja rakentamaan tuotteita tai rakenteita ottaen huomioon hankkeen käytännöllisyys, turvallisuus, toteutettavuus ja kustannukset. Engineering: Fundamentals and Problem Solving -kirjan mukaan suurin osa "… insinöörien ajasta käytetään tiedon tutkimiseen, paikantamiseen, soveltamiseen ja siirtämiseen." Kun hän opiskelee insinööriksi, hänen on aloitettava yleinen tekniikka, joka sisältää matematiikan kursseja ja tiede, ennen kuin he saavat erikoistua valittuun kenttään. Myös insinöörien on hankittava myös tutkinto; läpäistä kokeita sekä kouluttaa ennen kuin he voivat aloittaa itsensä.

Suoraan vertailuun arkkitehtien kanssa rakennusrakenteita sisältävä ala tunnetaan rakennesuunnitteluna tai maa- ja vesirakentamisessa. Arkkitehti rajoittuu yksinkertaisesti rakennuksen ulkoasuun ja suunnitteluun; kuitenkin insinöörit ovat vastuussa matematiikasta koko rakenteen takana. Ne valvovat rakentamisen toteutettavuutta, jos rakennus voidaan rakentaa siten, että se on suunniteltu ja vastuussa siitä, kuinka paljon materiaaleja tarvitaan ja rakennetaan. Arkkitehtien on myös noudatettava rakennuksen rakentamispaikan paikallisia sääntöjä, kuten kuinka monta tarinaa rakennus voi olla ennen kuin lupaa vaaditaan, oikeudellisesti määritelty etäisyys kahden seinän tai katon ja lattian välillä jne. Rakenteiden, kuten siltojen, ylikulkuneuvojen jne. Suunnittelussa rakenteellinen insinööri on yksin vastuussa kyseisen rakenteen suunnittelusta ja rakentamisesta. Lyhyesti sanottuna arkkitehdit ovat hankkeen visio, kun taas insinöörit ovat aivoja.

Arkkitehti

Insinööri

Määritelmä

Arkkitehdit ovat ihmisiä, jotka on koulutettu suunnittelemaan, suunnittelemaan ja valvomaan rakennusten rakentamista.

Insinöörit ovat ihmisiä, jotka vastaavat matemaattisten ja tieteellisten tietojen soveltamisesta ongelman teknisten ratkaisujen kehittämiseksi.

Koulutus vaaditaan

Vaihtelee riippuen toimivallasta; kuitenkin arkkitehtuurin tutkinto, läpäisevät tutkimukset ja koulutus on tarpeen.

Insinöörit tarvitsevat perustekniikkaohjelman, ennen kuin ne saavat erikoistua. Heidän on läpäistävä tentit ja saavutettava tutkinto niiden erikoistumisen mukaan.

kompetenssit

Tekninen tietämys, rakentamisen suunnittelu, suunnittelu ja johtaminen

Matematiikka, tieteellinen tietämys, johtamistaidot

Ammattimainen nimi

Arkkitehti

Insinööri

Toimialat

Arkkitehtuuri, kiinteistökehitys, kaupunkisuunnittelu, rakentaminen, sisustus ja rakennustekniikka.

Sovellettu tiede

Työllisyysalat

Hallitus tiettyjen alueiden kehittämiseksi, kiinteistöjen suunnittelu jne.

Tutkimus ja kehitys, teollisuus, liiketoiminta

Aiheeseen liittyvät työt

Arkkitehti, sisustussuunnittelija, rakentaja.

Tutkija, arkkitehti, projektipäällikkö

Suositeltava

Aiheeseen Liittyviä Artikkeleita

 • suosittuja vertailuja: MS Office Studentin ja Professionalin välinen ero

  MS Office Studentin ja Professionalin välinen ero

  Keskeinen ero: Office Home- ja Student-paketti sisältää MS Word, MS Excel, MS PowerPoint ja MS OneNote. Tämä paketti on myös halvin paketti kaikista kolmesta. Vuoden 2010 opiskelijapaketin hinta vaihtelee välillä $ 100 ja 150 dollaria. Office Professional tarjoaa kaikki edellä mainitut tiedot, kuten MS Access, MS Outlook ja MS Publisher, ja nipun hinta on välillä 350 - 500 dollaria. Microsoft
 • suosittuja vertailuja: Mallin ja Supermodelin välinen ero

  Mallin ja Supermodelin välinen ero

  Keskeinen ero: "Malli" voidaan siirtää mihin tahansa henkilöön, joka työskentelee edistääkseen tai mainostamaan jotakin kohdetta muodikkaasti, kun taas "supermalli" on erittäin palkattu ammattimainen malli, joka on usein maailmankuulu. Suurin ero on niiden profiileissa, eli supermodeleilla on korkeatasoinen ja stardominen kuin mallissa. Mallin
 • suosittuja vertailuja: Swift-koodin ja IBAN-koodin välinen ero

  Swift-koodin ja IBAN-koodin välinen ero

  Keskeinen ero: SWIFT tarkoittaa maailmanlaajuista pankkien välisen rahoituksen tietoliikennettä. Sitä käytetään pankkitunnuksena kansainvälisten tapahtumien yhteydessä. SWIFT-koodi on koodi, joka on osoitettu laitokselle, joka toimii toimielimen identiteettinä ulkomailla. IBAN-merkit ovat IBAN-merkkejä. Sitä käy
 • suosittuja vertailuja: Minifioinnin ja häiriön välinen ero

  Minifioinnin ja häiriön välinen ero

  Keskeinen ero: Obfuscation ja minification ovat kaksi yleistä termiä ohjelmoinnissa, erityisesti JavaScript-ohjelmoinnissa. Minifiointi määrittää prosessin, jolla tiedostoja muutetaan poistamalla kaikki tarpeettomat merkit tiedostoista. Tämä prosessi tekee tiedostoista kevyempiä ja auttaa siten parantamaan suorituskykyä. Toisaalt
 • suosittuja vertailuja: Karbonnin ja Micromax Mobilen välinen ero

  Karbonnin ja Micromax Mobilen välinen ero

  Keskeinen ero: Karbonn Mobiles on Intian telealan yritys, joka perustettiin United Telelinks Limitedin ja Jaina Marketing & Associatesin yhteisyrityksenä. Micromax Mobiles on intialainen kuluttajaelektroniikkayritys, jonka neljä ihmistä perusti vuonna 1991. Älypuhelimet ovat avanneet monenlaisia ​​mahdollisuuksia mobiili- ja televiestintäyrityksille. Älypuhe
 • suosittuja vertailuja: Ero naimattomien ja yhden perheen välillä

  Ero naimattomien ja yhden perheen välillä

  Keskeinen ero: Naimaton viittaa henkilön siviilisäätyyn. Siinä mainitaan, että joko hän ei ole koskaan ollut naimisissa eikä avioeron jälkeen ollut uudelleen avioitunut, kun taas yksi voi tarkoittaa, että henkilö on laillisesti erotettu toisistaan, tai henkilö ei ole koskaan ollut naimisissa. Sekä naim
 • suosittuja vertailuja: Söpö ja komea ero

  Söpö ja komea ero

  Keskeinen ero: Söpö heijastaa henkilön houkuttelevaa laatua, kun taas sana komea koskee henkilön täydellistä fyysistä ulkoasua ja asentoa. Söpö ilmaisee minkä tahansa subjektiivisen asian puhtaan kauneuden ja houkuttelevuuden. Onnistuneena se tuntuu miellyttävältä ja onnelliselta. Se on vain puhdas kauneus, jossa on makeutta ja ystävällisyyttä. Itse asiassa e
 • suosittuja vertailuja: Blackberry Q10: n ja Samsung Galaxy S3: n välinen ero

  Blackberry Q10: n ja Samsung Galaxy S3: n välinen ero

  Keskeinen ero: BlackBerry Q10: ssä on 3, 1 tuuman AMOLED-kapasitiivinen kosketusnäyttö, jonka avulla käyttäjät voivat käyttää tietoja kosketuksella ja painaa noin 139 grammaa. Näytön alapuolella on täysi QWERTY-näppäimistö, joka on samanlainen kuin vanhoissa BlackBerrysissä. Laite saa virtaa 1, 5 GHz: n Cortex-A9-Dual-core TI OMAP 4470 -prosessorista ja PowerVR SGX544 GPU: sta. Samsung Galaxy
 • suosittuja vertailuja: Hepatiitti A: n ja B: n välinen ero

  Hepatiitti A: n ja B: n välinen ero

  Keskeinen ero: Hepatiitti on erilaisten virusten aiheuttama sairaus. Se aiheuttaa pääasiassa maksan tulehdusta, ja sille on tunnusomaista tulehduksellisten solujen läsnäolo maksan kudoksessa. Tila voi olla itsestään rajoittuva, mikä tarkoittaa, että se paranee yksinään ajan kuluessa tai se voi johtaa fibroosiin, ts. Maksan a

Toimituksen Valinta

Telanganan ja Rayalaseeman välinen ero

Keskeinen ero: Telangana ja Rayalaseema ovat Intian kaksi eri aluetta. Andhra Pradeshin osavaltio koostuu kolmesta alueesta: Telanganasta, Rayalaseemasta ja Andran rannikkoalueesta. Telangana ja Rayalaseema ovat Intian kaksi eri aluetta. Andhra Pradeshin osavaltio koostuu kolmesta alueesta: Telanganasta, Rayalaseemasta ja Andran rannikkoalueesta