Arkkitehti ja insinööri eroavat toisistaan

Keskeinen ero: Arkkitehdit ovat ihmisiä, jotka on koulutettu suunnittelemaan, suunnittelemaan ja valvomaan rakennusten rakentamista. Insinöörit ovat ihmisiä, jotka vastaavat matemaattisten ja tieteellisten tietojen soveltamisesta ongelman teknisten ratkaisujen kehittämiseksi.

Useimmat ihmiset tietävät, että arkkitehti ja insinööri ovat kaksi erilaista opiskelu- ja ammattialaa ja että arkkitehdit liittyvät rakennuksiin ja insinööreihin tietokoneilla ja ohjelmistoilla. Tämä on oikeastaan ​​vain pieni osa ammattia. Vaikka tämä on oikein, se on vain pieni osa koko määritelmän muodostavasta. Arkkitehteja pidetään usein suunnittelijoina, kun taas insinöörejä pidetään rakentajina. Erotetaan edelleen näitä kahta termiä ja ammattia.

Arkkitehdit ovat ihmisiä, jotka on koulutettu suunnittelemaan, suunnittelemaan ja valvomaan rakennusten rakentamista. Ne ovat usein koko toiminnan takana. Vaikka suurin osa ihmisistä olettaa automaattisesti, että arkkitehdit rajoittuvat rakennusten suunnitteluun, se on termi, joka kattaa enemmän kuin vain. Arkkitehdin tehtävänä on rakennuksen suunnittelu, rakennuksen esteettisen houkuttelevuuden ylläpitäminen, rakennuksen ympäröivän tilan käyttö ja lopullisesti rakennuksen valvonta. Niiden on myös varmistettava rakennuksen turvallisuus ja käytännön hyöty. Arkkitehdit ovat erilaisia, mukaan lukien koneita, laivastoa, ohjelmistoja, laitteistoja jne. Suunnittelevat arkkitehdit. Termi 'arkkitehti' on peräisin latinankielisestä sanasta 'architectus', joka on peräisin kreikankielisestä sanasta 'arkhitekton', joka tarkoittaa kirjaimellisesti 'chief builder'ia. käännettynä (ts. arkhi '= päällikkö;' tekton '= rakentaja). Dictionary.com määrittelee 'arkkitehti' as, 'henkilö, joka on ammattimaisesti mukana suunnittelemassa tiettyjä muita suuria rakennuksia kuin rakennuksia ja vastaavia; valmistajan, valmistajan tai kaiken luojan. ”

Alun perin rakennusten ja paikkojen suunnittelu ja rakentaminen tehtiin käsityöläisillä, kivi-vapaamuurareilla ja kirvesmiehillä. Arkkitehdin ja insinöörin välillä ei ollut selkeää eroa nykyaikaan asti. Monissa paikoissa, mukaan lukien Eurooppa, arkkitehtejä ja insinöörejä käytetään usein vaihdettavasti ja niitä pidetään samoina. Nykyaikaiset arkkitehdit on koulutettava, koulutettava ja tutkittava arkkitehtuurin harjoittamiseen. Arkkitehdin on myös perehdyttävä asianmukaisen arkkitehdin alla olevaan koulutukseen, ennen kuin hän voi aloittaa omia käytäntöjään. Nämä varotoimet toteutetaan arkkitehtien tekemien päätösten vaikutuksesta ihmisten turvallisuuteen. Käytännön, tekniset ja akateemiset vaatimukset vaihtelevat riippuen toimivallasta.

Insinöörit ovat ihmisiä, jotka vastaavat matemaattisten ja tieteellisten tietojen soveltamisesta ongelman teknisten ratkaisujen kehittämiseksi. Insinöörit liittyvät usein ohjelmistojen ja laitteistojen suunnitteluun ja kehittämiseen; termi tekniikka kattaa kuitenkin paljon enemmän. Insinöörit vastaavat materiaalien, järjestelmien ja rakenteiden suunnittelusta samalla kun otetaan huomioon käytännöllisyys, turvallisuus ja kustannukset. Ammattitaidon ammattilaisjärjestö määrittelee "suunnittelun", kuten "… tieteellisten periaatteiden luovaa soveltamista, joita käytetään päivittäisen elämän ylläpitämiseen ja parantamiseen tähtäävien järjestelmien suunnitteluun, rakentamiseen, ohjaamiseen, ohjaamiseen, hallintaan tai työskentelyyn." tekniikka, mukaan lukien kemian tekniikka, ilmailutekniikka, tietokonelaitteistotekniikka, tietokoneohjelmistot, koneenrakennus, autoteollisuus jne. Dictionary.com määrittelee "tekniikan", kuten "taiteen tai tieteen puhtaiden tieteiden tietämyksen käytännön soveltamisesta, kuten fysiikka tai kemia, kuten moottoreiden, siltojen, rakennusten, kaivosten, alusten ja kemiallisten laitosten rakentamisessa. ”

Useimmat insinöörit ovat erikoistuneet yhteen tai useampaan kenttään opiskellessaan. Insinöörin uskotaan saavan perustan soveltaviin tieteisiin ja tutkimukseen ja kehitykseen. Usein heitä palkataan suunnittelemaan ja rakentamaan tuotteita tai rakenteita ottaen huomioon hankkeen käytännöllisyys, turvallisuus, toteutettavuus ja kustannukset. Engineering: Fundamentals and Problem Solving -kirjan mukaan suurin osa "… insinöörien ajasta käytetään tiedon tutkimiseen, paikantamiseen, soveltamiseen ja siirtämiseen." Kun hän opiskelee insinööriksi, hänen on aloitettava yleinen tekniikka, joka sisältää matematiikan kursseja ja tiede, ennen kuin he saavat erikoistua valittuun kenttään. Myös insinöörien on hankittava myös tutkinto; läpäistä kokeita sekä kouluttaa ennen kuin he voivat aloittaa itsensä.

Suoraan vertailuun arkkitehtien kanssa rakennusrakenteita sisältävä ala tunnetaan rakennesuunnitteluna tai maa- ja vesirakentamisessa. Arkkitehti rajoittuu yksinkertaisesti rakennuksen ulkoasuun ja suunnitteluun; kuitenkin insinöörit ovat vastuussa matematiikasta koko rakenteen takana. Ne valvovat rakentamisen toteutettavuutta, jos rakennus voidaan rakentaa siten, että se on suunniteltu ja vastuussa siitä, kuinka paljon materiaaleja tarvitaan ja rakennetaan. Arkkitehtien on myös noudatettava rakennuksen rakentamispaikan paikallisia sääntöjä, kuten kuinka monta tarinaa rakennus voi olla ennen kuin lupaa vaaditaan, oikeudellisesti määritelty etäisyys kahden seinän tai katon ja lattian välillä jne. Rakenteiden, kuten siltojen, ylikulkuneuvojen jne. Suunnittelussa rakenteellinen insinööri on yksin vastuussa kyseisen rakenteen suunnittelusta ja rakentamisesta. Lyhyesti sanottuna arkkitehdit ovat hankkeen visio, kun taas insinöörit ovat aivoja.

Arkkitehti

Insinööri

Määritelmä

Arkkitehdit ovat ihmisiä, jotka on koulutettu suunnittelemaan, suunnittelemaan ja valvomaan rakennusten rakentamista.

Insinöörit ovat ihmisiä, jotka vastaavat matemaattisten ja tieteellisten tietojen soveltamisesta ongelman teknisten ratkaisujen kehittämiseksi.

Koulutus vaaditaan

Vaihtelee riippuen toimivallasta; kuitenkin arkkitehtuurin tutkinto, läpäisevät tutkimukset ja koulutus on tarpeen.

Insinöörit tarvitsevat perustekniikkaohjelman, ennen kuin ne saavat erikoistua. Heidän on läpäistävä tentit ja saavutettava tutkinto niiden erikoistumisen mukaan.

kompetenssit

Tekninen tietämys, rakentamisen suunnittelu, suunnittelu ja johtaminen

Matematiikka, tieteellinen tietämys, johtamistaidot

Ammattimainen nimi

Arkkitehti

Insinööri

Toimialat

Arkkitehtuuri, kiinteistökehitys, kaupunkisuunnittelu, rakentaminen, sisustus ja rakennustekniikka.

Sovellettu tiede

Työllisyysalat

Hallitus tiettyjen alueiden kehittämiseksi, kiinteistöjen suunnittelu jne.

Tutkimus ja kehitys, teollisuus, liiketoiminta

Aiheeseen liittyvät työt

Arkkitehti, sisustussuunnittelija, rakentaja.

Tutkija, arkkitehti, projektipäällikkö

Suositeltava

Aiheeseen Liittyviä Artikkeleita

 • suosittuja vertailuja: Sairaalan ja vieraanvaraisuuden välinen ero

  Sairaalan ja vieraanvaraisuuden välinen ero

  Keskeinen ero: Sairaala ja vieraanvaraisuus ovat täysin erilaisia. Sairaalaa kutsutaan yleensä lääkintäkeskukseksi. Se on terveydenhuollon organisaatio, jota hallinnoivat suurelta osin ammattilaiset, kirurgit ja sairaanhoitajat. Toisaalta vieraanvaraisuus on paikka, jossa voidaan nähdä yhteys isännän ja palvelimen välillä. Sairaala
 • suosittuja vertailuja: Kasvomaskin ja kasvopakkauksen välinen ero

  Kasvomaskin ja kasvopakkauksen välinen ero

  Keskeinen ero: Kasvomaskia ja kasvopakkauksia käytetään pohjimmiltaan kasvoihin; ne molemmat toimivat samalla tavalla, mutta luonnossa ne eroavat toisistaan. Kasvonaamarit ovat ei-asetettavia naamioita. Niitä käytetään ihon kuivuuden vähentämiseen. Kasvopakkaukset ovat pohjimmiltaan asettamassa naamioita. Ne ovat
 • suosittuja vertailuja: Ero erityisesti ja erikoisesti

  Ero erityisesti ja erikoisesti

  Keskeinen ero: Useimmiten mainoksia "erityisesti" ja "erityisesti" käytetään monissa yhteyksissä. Termiä "erityisesti" käytetään korostamaan ja spesifioimaan mitään, kun taas "erityisesti" käytetään korostamaan minkä tahansa aineen tai asian määrittelyä. Termiä "er
 • suosittuja vertailuja: Ero Dream ja Fantasy välillä

  Ero Dream ja Fantasy välillä

  Tärkein ero : Unet voidaan määritellä sarjana peräkkäisiä visioita, kuvia ja tunteita, joita henkilö kokee unen aikana. Fantasia kuvittelee epätodennäköisiä asioita, joilla ei ole perustaa todellisuudessa. Unet ovat hyvän yöunen sielu. Jos henkilö haaveilee, niin useammin kuin koskaan, hänellä on tällä hetkellä erittäin hyvä unta. Unet elvyttävät aivo
 • suosittuja vertailuja: MLA: n ja MP: n välinen ero

  MLA: n ja MP: n välinen ero

  Keskeinen ero: MLA on lakiasäätävän kokouksen jäsen, kun taas kansanedustaja on parlamentin jäsen. Jäsenenä heidän pääasiallisena tehtävänä on osallistua tähän lainsäätäjään ja auttaa lainsäätäjää hoitamaan tehtävänsä. Lainsäädäntökokous ja parlamentti ovat kuitenkin samat. Ne ovat nimiä, jotka annetaan l
 • suosittuja vertailuja: Blogin ja verkkosivuston välinen ero

  Blogin ja verkkosivuston välinen ero

  Tärkein ero: Web-sivusto on mikä tahansa sivu verkossa, joka järjestää jonkinlaista tietoa. Blogi on eräänlainen verkkosivusto. Blogi ja verkkosivusto ovat kaksi eri tapaa, jolla voidaan lähettää tietoja World Wide Webissä. Verkkosivusto on pohjimmiltaan mikä tahansa sivu verkossa, joka järjestää jonkinlaista tietoa. Blogi on erää
 • suosittuja vertailuja: Accentin ja nousun välinen ero

  Accentin ja nousun välinen ero

  Tärkein ero: Korostus on merkki, jota käytetään osoittamaan painetta tavulla tai lausumaan painotuksella. Termi "nousu" tarkoittaa nousun nousua tai nousua. Näitä kahta termiä aksentti ja nousu ei voida käyttää keskenään. Molemmat ovat kaksi eri sanaa, joilla on huomattavasti erilaiset merkitykset ja joita on käytettävä oikeassa yhteydessä. 'Korostuks
 • suosittuja vertailuja: .Net: n ja .com: n välinen ero

  .Net: n ja .com: n välinen ero

  Keskeinen ero: .net on verkoston johdannainen, joka oli alun perin tarkoitettu verkkoteknologiaan osallistuville organisaatioille. Com, joka on peräisin kaupallisesta, oli alun perin tarkoitettu kaupallisten organisaatioiden rekisteröimille aloille. .net ja .com ovat yleisiä ylätason verkkotunnuksia (gTLD), joita käytetään Internetin verkkotunnusjärjestelmässä. Molemmat
 • suosittuja vertailuja: Myyttien ja kansanjulkaisujen välinen ero

  Myyttien ja kansanjulkaisujen välinen ero

  Tärkeimmät erot: Myytit ovat tarinoita, joita käytetään selittämään käytäntöä, uskomusta tai luonnollista ilmiötä käyttäen koostuvia merkkejä. Kansanjulkaisut ovat varoituksia, jotka on siirretty suullisesti sukupolvelta toiselle. Myytit ja kansanmuseot ovat tarinoita, joita olemme usein kuulleet lapsina, mutta meille nämä olivat nukkumaan tulleita tarinoita ja emme tienneet, olivatko ne samanlaiset tai erilaiset. Mutta kun kasvoim

Toimituksen Valinta

Neuronin ja hermon välinen ero

Keskeinen ero: Neuronit ovat erikoistuneita soluja, jotka kykenevät lähettämään signaaleja kehon eri osien välillä. Nerve on nippu, joka koostuu neuroneista. Siksi neuronit ja hermot ovat läheisessä yhteydessä toisiinsa. Neuronit muodostavat hermoston perustan. Saksalainen tiedemies Heinrich Wilhelm Gottfried von Waldeyer-Hartz loi sanan "neuroni" vuonna 1891. Neuronit