Ero Agoran ja Forumin välillä

Keskeinen ero: Agora on ulkoilma, joka sijaitsee keskeisellä paikalla, kuten vilkkaan kaupungin keskustassa tai tärkeän risteyksen keskellä. Foorumi on agoran roomalainen nimi, ja sillä on myös samanlainen tarkoitus. Nämä ovat julkisia ruutuja tai roomalaisen kaupungin tai valtion alueita, joita käytettiin markkinapaikoina.

Agora ja Forum ovat kaksi julkista paikkaa, jotka ovat osa kreikkalaista ja roomalaista kulttuuria. Agora ja foorumi viittaavat keskeiseen yhteiseen julkiseen paikkaan, jota käytettiin kokouksissa ja julkisissa keskusteluissa. Näillä paikoilla oli ratkaiseva osa yhteiskuntaa, jossa ihmiset voivat tavata, protestoida, tehdä ostoksia ja jakaa ideoita ja teorioita. Nämä kaksi sanaa ovat melko samankaltaisia ​​ja niillä on sama merkitys. Nämä molemmat viittaavat avoimeen julkiseen paikkaan, jossa ihmiset voivat kokoontua kokonaisuutena ja keskustella erilaisista asioista ja jakaa ideoita. Agorasia ja foorumeita käytetään edelleen laajalti kaikkialla maailmassa; nämä on nimetty uudelleen nimellä Plaza, Piazza tai Town Square. Näillä alueilla on hyvin samankaltaisia ​​toimintoja, ja niitä käytetään sosiaalisten kokoontumisten tarkoituksiin.

Agora on ulkoilma, joka sijaitsee keskeisellä paikalla, kuten vilkkaan kaupungin keskustassa tai tärkeän risteyksen keskellä. Termi 'agora' tarkoittaa 'kokoontumispaikkaa' tai 'kokoontumispaikkaa'. Tämä maa oli kaupungin urheilullisen, taiteellisen, hengellisen ja poliittisen elämän keskus. Maa toimii markkinapaikkana, paikka kerätä sotilaallisten mielenosoitusten, juhlallisuuksien, sotilaallisten velvollisuuksien ja hallitsevan kuninkaan tai neuvoston lausuntojen perusteella. Ateenan muinaisen Agoran katsotaan myös olevan demokratian syntymäpaikka. Monet merkittävät agorat palvelivat myös poliittisia tarkoituksia, kuten tapaamisia suurlähetystöissä, valtuuskunnissa ja lakien säätämisessä, sekä myös maan puolustukseen. Siellä tehtiin suuria päätöksiä ja ne ilmoitettiin myös agoroissa.

Foorumi on agoran roomalainen nimi, ja sillä on myös samanlainen tarkoitus. Nämä ovat julkisia ruutuja tai roomalaisen kaupungin tai valtion alueita, joita käytettiin markkinapaikoina. Avoin maa, jossa on kojuja, foorumin ympärillä olisi myös rakennuksia ja kauppoja. Jotkut foorumit rakennettiin syrjäisiin paikkoihin, kuten tien puolelle, joka myöhemmin kehittyi kaupunkeiksi. Nämä foorumit tarjosivat ihmisille mahdollisuuden kerätä ja jakaa ideoita, keskustella poliittisista kysymyksistä, keskusteluista, tapaamisista ja kokouksista. Monissa tilaisuuksissa se toimii myös leikkikenttänä näytelmiä tai konsertteja varten. Foorumi antaisi ihmisille mahdollisuuden myös protesteihin ja käyttää ensimmäisiä muutosoikeuksiaan.

Agorat ja foorumit ovat tärkeitä yhteiskunnan näkökohtia, joiden avulla ihmiset voivat tulla yhteen ja tulla yhdeksi yhteisöksi. Agorat ja foorumit varmistivat, että ihmisillä olisi paikka kerätä, tavata, jakaa ja luoda. Molempien näiden julkisten paikkojen merkitys on kuitenkin hävinnyt niiden alkuperäisestä tarkoituksesta, mutta kaupunkien aukiot ja kaupunkiteatterit ovat joskus toisinaan juhlallisuuksia tai kokoontuvat protestointia varten. Sanafoorumi on myös mukautettu online-yhteisöksi, jossa ihmiset voivat kokoontua yhteen, jakaa ja keskustella ideoista sekä pyytää muita yhteisön jäseniä.

Suositeltava

Aiheeseen Liittyviä Artikkeleita

 • suosittuja vertailuja: Discoveryn ja keksinnön välinen ero

  Discoveryn ja keksinnön välinen ero

  Tärkein ero: Discovery tunnetaan sellaisena, että se havaitsee jotain, joka on jo ennakkoluuloton ja joka on ollut pitkään. Keksintö käyttää sellaisia ​​esineitä, ideoita tai teorioita, jotka ovat jo olemassa, jotta voidaan luoda uusi objekti, ajatukset tai teoriat, joita ei ole vielä olemassa. Löytöt ja ke
 • suosittuja vertailuja: Siirrä ja kopioi

  Siirrä ja kopioi

  Tärkein ero: Kopioi, jos haluat kopioida valitusta tiedostosta tai kansiosta ja sijoittaa kopion toiseen asemaan tai kansioon, kun taas siirto on siirtää alkuperäiset tiedostot paikasta toiseen. Siirrä-komento poistaa alkuperäiset tiedostot, kun taas kopio säilyttää ne. Pikanäppäin on Ctrl + F7, kopion pikakuvake on Ctrl + C ja liitä pikakuvake Ctrl + V. Siirrä ja
 • suosittuja vertailuja: Ero homoseksuaalien ja biseksuaalien välillä

  Ero homoseksuaalien ja biseksuaalien välillä

  Keskeinen ero: Termiä "homoseksuaali" käytti ensin Victorian tiedemiehet, jotka pitivät saman sukupuolen vetovoimaa ja seksuaalista käyttäytymistä mielenterveyden häiriöinä tai moraalisina puutteina. Biseksuaali on termi, jota käytetään ihmisille, jotka saavat seksuaalisesti houkuttelevan sekä miehiä että naisia. Homoseksuaali
 • suosittuja vertailuja: Prokaryoottien ja eukaryoottien välinen ero

  Prokaryoottien ja eukaryoottien välinen ero

  Keskeinen ero : Prokaryoottien ja eukaryoottien pääasiallinen ero perustuu niiden eri koko- ja solurakenteeseen. Kaikki elävät organismit voidaan jakaa kahteen ryhmään solujensa perusrakenteen perusteella. Niinpä ne voidaan luokitella prokaryooteiksi ja eukaryooteiksi. Tämä artikkeli erottaa nämä kaksi organismiluokkaa. Prokaryoo
 • suosittuja vertailuja: Hawkin ja Vulturein välinen ero

  Hawkin ja Vulturein välinen ero

  Keskeinen ero : Hawks on saalista, joka on yleensä pienempi ja pienempi paino. Vultures ovat suuria petolintuja. Sekä Hawks että Vultures ovat suuria petolintuja. Näillä lintuilla on tumma merkki alareunan etureunan, rungon ja ranteen välissä. Ne tunnetaan terävistä paikoista, vahvoista kynsistä, pitkistä hännistä, voimakkaista ja kaarevista paikoista ja niiden kyvystä nousta pitkään. Hawks on saali
 • suosittuja vertailuja: Willin ja Shallin välinen ero

  Willin ja Shallin välinen ero

  Keskeinen ero: "Will" käytetään merkitsemään tahtoa tai aikomusta, kun taas "on" voi merkitä välttämättömyyttä tai merkitystä. Molemmat tulevat ja ovat englannin kielen tyyppisiä verbejä. Modaaliset verbit ovat pieni luokka apuverbeistä, joita käytetään pääasiassa modaliteetin ilmaisemiseen. Modaliteetti on pe
 • suosittuja vertailuja: Nebulan ja Nebulan välinen ero

  Nebulan ja Nebulan välinen ero

  Keskeinen ero: "Nebula" on yksiselitteinen termi, ja "nebula" on usean sumun muoto. Nebula on tarkoitettu laajemmille esineille, jotka koostuvat pääasiassa kaasusta ja pölystä. "Nebula" on Nebulan toinen nimi. Nebula on yksiselitteinen termi, ja "nebula" on sumun luku. Si
 • suosittuja vertailuja: Määrittäjien ja pronounien välinen ero

  Määrittäjien ja pronounien välinen ero

  Tärkein ero : determineri edeltää substantiivia tai substantiivilauseketta ottamalla sen käyttöön lukijalle / kuuntelijalle. Nimimerkki on sana, jota käytetään korvaamaan lauseen lauseen. Määrittelijä, kuten sana itse ehdottaa, voidaan ymmärtää sanana, joka määrittää substantiivin tai substantiivin lauseen. Määrittäjä edeltä
 • suosittuja vertailuja: Steamin ja savun välinen ero

  Steamin ja savun välinen ero

  Keskeinen ero: Höyry muodostuu, kun vettä keitetään siihen pisteeseen, jossa se siirtyy nestefaasista kaasufaasiin. Höyry on pohjimmiltaan lämmitetty vesihöyry, joka on veden kaasufaasi. Savu on yksinkertaisesti kokoelma ilmaa, nestettä ja kaasuja, jotka vapautuvat, kun aine palaa. Savu on palamisen sivutuote. Termit

Toimituksen Valinta

Länsi- ja itä-etiikan välinen ero

Keskeinen ero: Etiikka on filosofian ala, joka tunnetaan myös moraalisena filosofiana. Se auttaa ihmisiä käsittelemään ihmisen moraalia ja sellaisia ​​käsitteitä kuin hyvä ja paha, oikea ja väärä, hyve ja vice, oikeudenmukaisuus ja rikollisuus. Tärkein ero itäisen ja läntisen etiikan välillä on se, että Länsi-etiikka on totuuden löytäminen, kun taas Itä-etiikka on hyvin paljon pöytäkirjassa ja osoittaa kunnioitusta. Etiikka on filosofian ala